Styrelsen

Ordförande
Helena Hanses

Kassör
Stig Teodorsson

Sekreterare
Malin Wikström

Övriga ledamöter
Kjell Larsson
Sandra Almer Carlsson
Jan Nilsson

Suppleanter
Gunbritt Johansson
Soili Johansson

Du kan skicka mejl till oss på förnamn@dalamassageteam.se eller på hej@dalamassageteam.se

Massage på idrottsevenemang